Plt Gubernur Rohidin Mersyah menyerahkan kartu pintar ke siswa SD

Rabu, 21/11/2018 - 00:31
FOTO